Manager Afdeling Advies & Control

 • Waterschapsbedrijf Limburg, Roermond, Limburg - Nederland

 • € 70.000+

Vacature geplaatst op:
vertrouwelijk
BRON: BEDRIJF
Vacatures die direct door een bedrijf bij Experteer geplaatst of door Experteer gerechercheerd werden.
Aanmelden en solliciteren Direct op deze vacature solliciteren

Gewenste expertise:

- People manager
Teamleader
directie

 

'Water, we halen er samen alles uit!'
Waterschapsbedrijf Limburg is een zusterbedrijf van Waterschap Limburg en zorgt op basis van de Toekomstvisie 2030 voor de realisatie van de transport en zuiveringstaak van afvalwater. Schoon water is niet vanzelfsprekend! Iedereen gebruikt dagelijks zo'n 130 liter water. Om te drinken, te douchen, het toilet door te spoelen, voor de afwas en de wasmachine. Ook bedrijven gebruiken en vervuilen water. Al dat water verdwijnt vervolgens in het riool. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) transporteert het afvalwater van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven naar haar 17 rioolzuiveringsinstallaties. Na zuivering met de meest innovatieve en duurzame technieken geven we jaarlijks circa 150 miljoen m3 als schoon water terug aan beken en rivieren. Het restproduct - cirac 100.000 ton zuiveringsslib - wordt gedroogd en hergebruikt als brandstof. Zo krijgen gezuiverd water én zuiveringsslib weer een nieuwe bestemming en wordt de natuurlijke kringloop gesloten.

Waterschapsbedrijf Limburg staat voor de uitdagende opdracht om de bedrijfsvoering te innoveren en te verduurzamen. Binnen de organisatie is procesgericht werken het centrale uitgangspunt. Daarbij ligt de kracht in het denken vanuit de samenhang van de werkzaamheden en processen. Vanuit het groeiperspectief "Waterkracht" werkt Waterschapsbedrijf Limburg aan een organisatie-ontwikkelingstraject met de volgende doelstellingen:

 • Het versterken van de executiekracht;
 • Het versterken van de strategie- en innovatiekracht;
 • Het versterken van de samenwerking in de waterketen;
 • Een meer toekomstbestendige organisatie, flexibel en wendbaar.


Dat doen we samen met 165 collega’s, want de waarde zit in mensen. Onze kernwaarden zijn ondernemerschap, klantgerichtheid en vakmanschap. Het eindresultaat: duurzame winst voor mens en milieu.

In verband met de doorontwikkeling van de organisatie, zijn wij op zoek naar een:

Manager Afdeling Advies & Control m/v (1 fte)
“...Bedrijfsondersteuning door klantgerichtheid, dienstbaarheid en continuïteit met een menselijke maat...”

Plaats in de organisatie
De Afdeling Advies & Control maakt deel uit van de sector Bedrijfsondersteuning. De sector Bedrijfsondersteuning is verantwoordelijk voor het faciliteren van de organisatie ontwikkeling en het leveren van diensten en services op verschillende gebieden, waaronder begrepen HR, financiën en controlling, inkoop, IT, facilitair, communicatie, veiligheid en crisisbeheersing als ook de juridische ondersteuning. Daarnaast valt ook projectmanagement van alle projecten binnen de organisatie onder deze sector. Binnen de sector staat klantgerichtheid, dienstbaarheid en continuïteit centraal.

Profielschets
De Afdeling Advies en Control is een multidisciplinaire afdeling die is belast met een breed takenpakket op het gebied van HR dienstverlening, Financiële dienstverlening (waaronder begrepen controlling en inkoop), juridische dienstverlening als ook veiligheid en crisisbeheersing (+- 27 fte). Als Manager van de Afdeling Advies & Control ben je (mede) verantwoordelijk voor de vormgeving en uitvoering van de sector strategie en het sectorbeleid en adviseer je over beleidsvraagstukken. Je bent verantwoordelijk voor het implementeren van procesgericht werken in de afdeling. Je draagt zorg voor de tactische doorvertaling van de strategie- en sectorvisie naar het afdelingsbeleid. Hierbij waarborg je de uitvoering van het jaarplan en (meerjaren)beleidsplan voor de afdeling en functioneer je als verbinder. Je structureert processen en zorgt voor een verbeterslag en ontwikkeling in de effectiviteit en efficiëntie van de afdeling. Ook volg je landelijke ontwikkelingen op de voet en vertaal je deze naar mogelijkheden voor procesverbetering. Je initieert veranderingen en vernieuwingen. Dit doe je vanuit een mens- en resultaatgerichte leiderschapsstijl. Je stimuleert de samenwerking en ondersteuning van processen tussen de medewerkers van de afdeling en managers/medewerkers uit de organisatie. Maximale participatie is het uitgangspunt. Je behartigt en verdedigt de belangen en beleid van de afdeling, neemt deel aan interne en externe overlegstructuren en voert overleg met samenwerkingspartners. Het maatschappelijke, politieke en bestuurlijke speelveld van Waterschapsbedrijf Limburg is voor jou bekend terrein.

Functionele aspecten

 • Je stuurt integraal aan en bent verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling Advies & Control en de resultaten.
 • Je coacht en begeleidt, draagt de organisatiecultuur uit en vertoont hierbij voorbeeldgedrag.
 • Je stuurt op procesgericht werken binnen de afdeling Advies & Control en afdeling overstijgend.
 • Je draagt zorg voor teamontwikkeling en -coaching.
 • Je initieert en stuurt op continu verbeteren van processen en prestaties.
 • Budgetbewaking en managementrapportages.


Functie-eisen
Voor deze positie zoeken we een ervaren (proces) manager met ruime leidinggevende affiniteit op het gebied van advies en control. Je hebt een academisch werk- en denkniveau, een passende opleiding en relevante werkervaring. Je opereert op het scheidingsvlak van leider en manager en weet draagvlak te creëren voor vernieuwingen en veranderingen. We zoeken een kandidaat die proactief en ondernemend is en de juiste prioriteiten stelt. Iemand die inzicht heeft in bedrijfsvoering processen, affiniteit heeft met controlling, begrotings- en beleidscyclus en gevoel heeft voor organisatieontwikkeling en verandermanagement. Iemand die goed aanvoelt wat de rol van de manager van de afdeling Advies & Control inhoudt en het 'spel' begrijpt binnen de organisatie.

Je hebt een senior uitstraling en een passie voor ontwikkeling van mens, organisatie en cultuur. Je bent stevig maar gemakkelijk in de omgang, analyseert en schakelt snel van abstract naar concreet. Je bent vaardig in het geven van feedback met behoud van de relatie. Je verbindt gemakkelijk en hebt oog voor onderlinge verhoudingen. Je bent vaardig in het integraal managen en het doorvoeren van veranderingen in een procesgerichte organisatie. Je hebt een natuurlijk overwicht, opgebouwd door jouw kennis en ervaring. Je straalt vertrouwen uit, bent duidelijk en geeft door je houding en gedrag een natuurlijk voorbeeld binnen de organisatie. Je stimuleert een werkklimaat waarin aspecten als ontwikkeling, samenwerking, open communicatie en leren centraal staan en neemt hierin een voorbeeld rol.

Competenties

 • Strategisch inzicht en visie.
 • Vertalen van strategische plannen naar tactische en operationele plannen.
 • Coachend en resultaatgericht.
 • Integraal samenwerken - verbindend vermogen.
 • Klantgericht en proactief.
 • Organisatie- en omgevingsbewust.
 • Creatief en innovatief.
 • Communicatief.
 • Teambuilding, motiveren, stimuleren.


Arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring bieden wij een salaris van maximaal € 6.115 ,- bruto per maand exclusief IKB (salarisschaal 13, conform cao SAW) op fulltime basis. Waterschapsbedrijf Limburg heeft verder uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden en uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

Een nadere uitwerking van de taken is in bijgaand overzicht ‘resultaatgebieden’ opgenomen.

Sollicitatie, procedure en inlichtingen
Je gemotiveerde schriftelijke sollicitatie voorzien van een curriculum vitae ontvangen wij graag per mail via carriere@wbl.nl vóór 25 februari 2019. Geef in de motivatie aan waarom je voldoet aan de door ons gewenste competenties.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de HR adviseurs Eelko Ronda a.i., telefoonnummer 06-82 531 166 of Geerte Deenen, telefoonnummer 06-83 806 964.

Een referentieonderzoek en assessment maken onderdeel uit van de selectieprocedure. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op onze website: www.wbl.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

De Experteer salarisbenchmark toont de door Experteer geschatte martkwaarde voor de betreffende positie. Het gaat hier expliciet niet om een door de recruiter aangegeven salaris, maar om een schatting die uitsluitend op martkgegevens gebaseerd is.

Voor de door Experteer geschatte benchmark zijn zowel interne gegevens geanalyseerd, als ook een verscheidenheid aan externe informatie. De Experteer salarisbenchmark kan tot 15% boven of onder het daadwerkelijke salaris liggen. In uitzonderlijke gevallen zijn ook grotere afwijkingen mogelijk.

De Recruiter Benchmark geeft een indicatie van het te verwachten inkomen. Het daadwerkelijke salaris wordt bepaald door factoren als relevante werkervaring en expertise van de persoon in kwestie.