HR Manager

 • Leuke en ondernemende HR rol|Leidinggevende HR positie met de mogelijkheid tot bouwen
 • Company

  Zodra een consument een van onze serviceprogramma's aanschaft bij aankoop van hun nieuwe meubel, nemen wij alle vragen en problemen van de consument volledig voor onze rekening. Zo hoeft een woonwinkel zich nooit meer druk te maken om eventuele service-aanvragen en houdt meer tijd over om ervoor te zorgen dat consumenten hun droominterieur kunnen realiseren. Want wij zorgen voor de rest. Dat is toch ideaal?

  Wij werken volgens en leven naar onze kernwaarden: common sense, klantgericht, integer, eigenaarschap en plezier.

  Voor alle medewerkers binnen de branche is het volgende van belang: het respecteren en naleven van bedrijfsvoorschriften, o.a. op het gebied van werkplezier, veiligheid en milieu.

  Role

  Instrueren, coachen en motiveren van medewerkers

  Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken

  Uitwerken van en informeren over (gewijzigde) werkmethoden en proceduresOpzetten, initiëren en uitvoeren van people cycle

  Doen van onderzoek naar benchmarks en interne cijfers

  Ontwikkelen van een HR plan voor de lange en korte termijn en het bepalen van HR strategie in samenspraak met directie

  Volgen van trends en ontwikkelingen binnen de sector zodat hierop kan worden ingespeeldArbeidsmarktpropositie bepalen en positionering opmakenRekruteren en selecteren van sollicitanten en het voeren van sollicitatiegesprekken

  Optreden als aanspreekpunt voor werknemers betreffende personeelszaken

  Erop toezien dat wetten en regels, zoals bijvoorbeeld de sociale wetgeving en arbeidsovereenkomsten, worden nageleefd

  Oplossen van conflicten tussen werknemers en/of werkgever

  Advies geven in de aanloop van een reorganisatie of ontslagronde

  Opzetten van een ontwikkelingsplan voor werkgever en werknemers

  Controleren en sturen administratieve processen en taken zoals personeels- en salarisadministratie

  Werkoverleggen met managers en directieParticiperen in projecten als projectmedewerker vanuit vakgebied

  Verslag brengen van voortgang aan projectleiderOpstellen van jaarbegroting

  Input leveren voor totaal begroting organisatie vanuit specifiek organisatieonderdeel

  Beheer begroting naar realisatie

  Rapporteren over realisatie

  Bijsturen van operatie naar begroting en visa versa

  Candidate

  Zich actief inzetten om taken en opdrachten te vervullen en om realistische prestaties of output te leveren volgens de gestelde eisen.Afstemmen van eigen inspanningen op de behoeften en wensen van in- en/of externe klanten.Doeltreffend communiceren, met oog voor het niveau van de mensen waarmee gecommuniceerd wordt.Nauwkeurig en zorgvuldig werken, met oog voor detail en gericht op het voorkomen van fouten.Samenwerken met anderen aan een gemeenschappelijk doel.In staat om verbanden te leggen tussen verschillende informatiebronnen en analyse inclusief advies en implementatie te doorlopen met stakeholders

  Deal

  Leuke en veelzidjige HR rol met volop mogelijkheid tot bouwen en ontwikkelen

BRON: HEADHUNTER
Vacatures die door een headhunter bij Experteer geplaatst zijn.
Aanmelden en solliciteren

De Experteer salarisbenchmark toont de door Experteer geschatte martkwaarde voor de betreffende positie. Het gaat hier expliciet niet om een door de recruiter aangegeven salaris, maar om een schatting die uitsluitend op martkgegevens gebaseerd is.

Voor de door Experteer geschatte benchmark zijn zowel interne gegevens geanalyseerd, als ook een verscheidenheid aan externe informatie. De Experteer salarisbenchmark kan tot 15% boven of onder het daadwerkelijke salaris liggen. In uitzonderlijke gevallen zijn ook grotere afwijkingen mogelijk.

De Recruiter Benchmark geeft een indicatie van het te verwachten inkomen. Het daadwerkelijke salaris wordt bepaald door factoren als relevante werkervaring en expertise van de persoon in kwestie.