Hoofd Behandelzaken cluster Acuut

Zo werk jij


Herstelgericht: in Eemland werken we met cliënten, hun naasten en elkaar aan het creëren van perspectief voor cliënten met (ernstige) psychiatrische problematiek. We zorgen voor en werken samen met elkaar. We spreken dezelfde taal en communiceren goed met onze partners in de regio. Als hoofd van het Cluster Acuut Eemland vertaal je deze visie naar de acute klinieken (HIC & Medium Care), de crisisdienst en IHT/ADB. Je staat steeds in verbinding met de andere takken van de organisatie en samenwerkingspartners in de regio.
Als hoofd behandelzaken geef je samen met je collega, hoofd bedrijfsvoering, leiding aan het cluster. Samen geven jullie leiding aan en inspireren jullie de teamleiders om de (herstelgerichte) behandelvisie in de praktijk vorm te geven. Je geeft inhoudelijk leiding aan de teamleiders en teams om gezamenlijk onze cliënten optimale behandeling te bieden volgens de meest moderne inzichten en met als uitgangspunt: doelgericht en betrokken, beschikbaar en betrouwbaar.
Naast de functie van hoofd behandelzaken ben je tevens als behandelaar verantwoordelijk voor een eigen caseload. Je kunt makkelijk schakelen tussen de hectiek op de werkvloer en de noodzakelijke reflectiemodus. Je hebt er plezier in om in een dynamische omgeving te werken. Je hebt ervaring met het doen van diensten buiten kantoortijd. Je houdt van diversiteit en de dynamiek van de acute zorg. Medewerkers (verpleegkundig team/behandelaren) daarin meenemen/meekrijgen is een uitdaging die je met enthousiasme aangaat. Je kunt en wilt echt iets opbouwen en realiseren, zowel op het vlak van de inhoud van zorg als op het gebied van gebouw, omgeving en netwerk.
Het cluster (30 klinische bedden, de crisisdienst, het IHT-team en de acute deeltijdbehandeling) omvat ca. 8 fte staf, 32 fte behandelaren en 48 fte VoV. Er zijn 3 teamleiders bedrijfsvoering en 3 teamleiders behandelzaken werkzaam.
Je bent actief lid van het regionaal MT en medeverantwoordelijk voor de resultaten van de regio, in goede samenwerking en afstemming met alle onderdelen van de regio Eemland, maar ook van GGz Centraal. Het team van hoofden en de beide directeuren van de RVZe werken gezamenlijk aan passende zorg, aansluiting in de regio, digitale oplossingen en ontwikkeling. Openheid, plezier in het werk en persoonlijke ontwikkeling staan hoog in het vaandel. Dit omdat we zien dat hoe je stuurt, hoe er gewerkt wordt en hoe de cliënt onze zorg ervaart elkaar direct beïnvloeden. Het boeien en binden van medewerkers zien we als een mooie uitdaging.

Wij zorgen voor jou


Mogelijkheden binnen GGz Centraal zijn er genoeg. Omdat we een grote organisatie zijn met verschillende werklocaties kunnen we inspelen op ontwikkelwensen, functie-inhoud, type behandelprogramma en woon-werkafstand. We zien wie je bent en wat je kan. We bieden een uitgebreid leiderschapsprogramma om je steeds verder te ontwikkelen. Ook kun je als hoofd behandelzaken bij GGz Centraal uiteraard rekenen op:
  • een salaris conform de CAO GGZ (voor psychiaters de AMS regeling), met bijbehorende management toeslag.
  • een contract voor 36 uur per week voor onbepaalde tijd.
  • een eindejaarsuitkering en een goede pensioenregeling.
  • 166 verlofuren en 35 levensfase-uren op basis van 36 uur. Zo willen we bijdragen aan een goede werk-privébalans. 
  • een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Daarmee heb je de mogelijkheid om jouw salaris fiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, aanvullende reiskostenvergoeding of extra verlof. 
Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij vergoeden daarvan de kosten.

Jouw kwaliteiten

  • een BIG geregistreerde professional, bij voorkeur psychiater, met ervaring in de gespecialiseerde en acute ggz.
  • je bent in staat om te anticiperen op de continue veranderingen in het zorglandschap. Je kunt een warm, inspirerend, positief en constructief werkklimaat scheppen, waarin verbinden centraal staat.
  • jouw verbindende kwaliteiten zet je zowel intern als extern in.
  • het cluster is in ontwikkeling. Je hebt alle ruimte om jouw ondernemerschapskwaliteiten te laten zien en samen met het hoofd bedrijfsvoering verder te bouwen aan dit cluster en aan de RVZe Eemland.
  • effectief leiderschap staat hoog op onze agenda. Leiderschapsvaardigheden als creatief en flexibel opereren, besluitvaardigheid, resultaten behalen, coachen, verbinden in diversiteit en vertrouwen geven zijn de basis van het door GGz Centraal ontwikkelde leiderschapsprofiel en kenmerken jou als professional.

Wie zijn wij


Bij GGz Centraal rekenen elk jaar zo’n 25.000 cliënten op ons als de specialist in geestelijke gezondheidszorg. Samen met bijna 3.000 collega’s willen we elke dag het verschil maken voor onze cliënten. Dit doen wij deskundig en vanuit betrokkenheid. En door te verbinden, te innoveren en op elkaar te bouwen. Zo werken we samen aan de ggz van nu en van morgen. Meer weten over onze strategische koers? Je leest het hier.
Onze locaties vind je in het midden van het land. Ons werkgebied strekt zich uit over Eemland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Veluwe & Veluwe Vallei. Jouw nieuwe werkplek? Zon & Schild ligt in een goed bereikbare en bosrijke omgeving aan de rand van Amersfoort. Wij bieden een breed behandelaanbod aan patiënten met sterk uiteenlopende ziektebeelden en zorgbehoeften. Wij bieden zowel acute als langdurige zorg, wij kennen open en gesloten afdelingen en afdelingen voor zowel volwassenenpsychiatrie als ouderenpsychiatrie.
De resultaatverantwoordelijke zorgeenheid Eemland ontfermt zich over een breed werkgebied. Regio Eemland is volop in ontwikkeling. De aandacht is gericht op doelmatige behandeling waarbij herstelgerichte transmurale patiëntenzorg in de keten centraal staat. Samenwerking, optimalisatie en innovatie vind je terug in de visie op patiëntenzorg én werkgeverschap.
Vrij vertaald: We richten ons op herstelgericht werken, het boeien laten bloeien van personeel en het samenwerken met de (sociale) partners om ons heen. De bedrijfsvoering is gericht op het maximaal ondersteunen van de behandelorganisatie én het behalen van begrote resultaten. Verder is het terrein Zon & Schild, waar de klinieken staan en de crisisdienst is gehuisvest, in ontwikkeling waaronder nieuwbouw voor 2 klinieken.

Solliciteren


Zet jouw talenten in als hoofd behandelzaken op de plek waar het er écht toe doet: versterk GGz Centraal in Amersfoort. 
Wil je meer informatie over de vacature? App of bel dan met Marjolein Boshuisen (directeur behandelzaken) via +31 622023817, of met Dienke Hedemann (directeur bedrijfsvoering) via +31 651043558.
Als we dé geschikte kandidaat hebben gevonden, sluiten we de vacature eerder. Hebben we onze match nog niet gevonden? Dan zoeken we nog wat langer door. 
BRON: BEDRIJF
Vacatures die direct door een bedrijf bij Experteer geplaatst of door Experteer gerechercheerd werden.
Aanmelden en solliciteren

De Experteer salarisbenchmark toont de door Experteer geschatte martkwaarde voor de betreffende positie. Het gaat hier expliciet niet om een door de recruiter aangegeven salaris, maar om een schatting die uitsluitend op martkgegevens gebaseerd is.

Voor de door Experteer geschatte benchmark zijn zowel interne gegevens geanalyseerd, als ook een verscheidenheid aan externe informatie. De Experteer salarisbenchmark kan tot 15% boven of onder het daadwerkelijke salaris liggen. In uitzonderlijke gevallen zijn ook grotere afwijkingen mogelijk.

De Recruiter Benchmark geeft een indicatie van het te verwachten inkomen. Het daadwerkelijke salaris wordt bepaald door factoren als relevante werkervaring en expertise van de persoon in kwestie.