Privacybeleid

 1. De veiligheid en de bescherming van de gegevens van de gebruikers staat bij Experteer hoog in het vaandel. Experteer verplicht zich, de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming, in het bijzonder de Duitse Wbp (Bundesdatenschutzgesetz, hierna genoemd BDSG) en de Duitse wet op de gegevensbescherming bij telediensten (Gesetz über den Datenschutz bei Telediensten, hierna genoemd TDDSG), in acht te nemen.
 2. Hiermee wordt overeenkomstig § 33, lid 1 van de BDSG, gesteld dat Experteer de gegevens van de gebruikers die zij opgeven onder meer in het kader van het registratieproces en om hun profiel aan te maken, in machinaal leesbare vorm opslaat en machinaal verwerkt. In het kader van de dienstverlening op grond van de gesloten overeenkomst worden persoonsgegevens verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens, die informatie over de persoonlijke en feitelijke situatie van een bepaalde of definieerbare gebruiker bevatten. De sollicitatiedocumenten die door de gebruiker zijn geüploaded (sollicitatiebrief, curriculum vitae, etc.) worden voor 1 jaar opgeslagen. De gegevens worden elektronisch opgeslagen. Daarnaast worden gegevens over het bezoeken van de internetpagina’s bewaard.
 3. De gebruiker is verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling van zijn of haar toegangsgegevens (e-mailadres en wachtwoord).
 4. De gebruiker verklaart door het afsluiten van een verdrag bij registratie, met het in deze privacyverklaring beschreven gebruik en evaluatie van zijn gegevens akkoord te gaan. De gebruiker gaat ermee akkoord dat Experteer zijn geanonimiseerde gebruikersgegevens aanwendt voor advies, reclame, marktonderzoek en voor het verbeteren van de service. Iedere gebruiker kan volgens §15 Par. 3 TMGtegen het doorgeven van pseudonieme gebruikersdata voor consulting, reclame en marktonderzoek aan derden, evenals tegen de creatie van geanonimiseerde gebruikersprofielen, bezwaar maken. Hiertoe kan een e-mail gestuurd worden naar .
 5. Daarbij is het belangrijkste doel van het verzamelen van gegevens om de gebruikers een probleemloze, efficiënte, snelle en doelgerichte internetservice te bieden. Om voortdurend de kwaliteit van de dienstverlening van Experteer te kunnen verbeteren en ontbrekende functies te kunnen ontwikkelen, is een analyse van het gedrag van geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers noodzakelijk. Daartoe zal Experteer de bij de aanmelding verstrekte gegevens, de door de gebruiker vrijwillig binnen het eigen profiel ingevulde gegevens evenals de Log-files aanwenden om geanonimiseerde gebruikersprofielen te evalueren, dat wil zeggen de identiteit van de gebruikers blijft onbekend en kan ook niet met de persoonlijke gegevens van de gebruiker in verband gebracht worden.
 6. Afhankelijk van de instellingen van de gebruiker, kunnen verschillende soorten recruiters (headhunters, HR managers – in elk geval ook via Experteer partners (zie hieronder)) toegang verkrijgen tot de persoonlijke gegevens die de gebruikers in zijn of haar profiel heeft aangegeven. De gebruiker kan op elk moment bepalen welk type recruiter zijn of haar profiel kan inzien met beschikking tot volledige of anonieme informatie. Om het profiel zo toegankelijk mogelijk voor recruiters te maken zal Experteer in bepaalde omstandigheden gegevens naar partners doorsturen (bijvoorbeeld vacaturewebsites of makers van applicatie software – zie de volledige lijst van partners). Experteer is niet verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling van de gebruiker-/ applicatiegegevens door de recruiters (headhunters en/of HR managers). In verband met zijn profiel instellingen, geeft de gebruiker toestemming om akkoord te gaan met de transmissie en de openbaarmaking van zijn profielgegevens, zoals beschreven in paragraaf 4.
 7. De persoonlijke instellingen van de gebruiker worden opgeslagen. Daarmee wordt gegarandeerd dat iedere gebruiker bij iedere nieuwe sessie (d.w.z. iedere keer dat er opnieuw wordt ingelogd) zijn persoonlijke instellingen weer aantreft. Hiervoor gebruikt Experteer, zoals gebruikelijk, zogenaamde cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op de computer van de gebruiker informatie over de gebruiker opslaat. De in een cookie bewaarde data zijn anoniem en worden niet zonder uw toestemming met uw persoonlijk identificeerbare informatie verbonden. Daarbij worden of de zogenaamde sessiecookies, tekstbestanden die uitsluitend tijdelijk op uw computer worden opgeslagen, of zogenaamde permanente cookies gebruikt, tekstbestanden die een websiteserver permanent op uw computer plaatst. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Permanente cookies worden door de browser van de gebruiker langdurig op de computer opgeslagen en maakt het mogelijk om het gebruik van ons website te monitoren, zodat deze voortdurend naar de behoefte van de gebruiker aangepast kan worden. De gebruiker heeft de mogelijkheid om te allen tijde cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen van de browser aan te passen. Wanneer de cookies geweigerd worden, kan dit negatieve invloed hebben op het optimale gebruik van de website.
 8. Wanneer een gebruiker via een partner-webpagina (affiliate) de diensten van Experteer benadert, worden deze anoniem gemaakte gegevens in een cookie opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker, maar dienen uitsluitend voor de instandhouding van het partnerprogramma. Experteer kan het handelen van haar partners niet controleren en is daarom niet verantwoordelijk. De betreffende informatie is in het privacybeleid van de partners te vinden.
 9. Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een online analysedienst van Google Inc. (Google). Via zogenaamde cookies, tekstdocumenten die op uw computer worden opgeslagen, analyseert Google Analytics hoe u onze website gebruikt. Google Analytics gebruikt een zogenaamde DoubleClick-Cookie om gebaseerd op uw eerdere bezoeken aan onze website, advertenties te optimaliseren en te tonen. De Cookie slaat onder meer informatie over het IP-adres, het type browser en het besturingssysteem van uw computer op evenals de URL van de pagina die u heeft bezocht voordat u werd doorverwezen naar onze website. De informatie die door een cookie wordt gegenereerd, hoe u onze website gebruikt en wat uw IP adres is, wordt opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. Wanneer uw IP-adres anoniem is, zullen de laatste acht IP adres-cijfers voor inwoners van de Europese Unie en inwoners van de EEG anoniem blijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar de Google servers in de Verenigde Staten gestuurd worden en daar afgekort worden. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, rapporten over website activiteiten te verzamelen en om andere services gericht op internet- en websiteactiviteiten aan te bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken, wanneer dit van de wet verlangd wordt of wanneer derden deze informatie in naam van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet met andere informatie associëren. U heeft de mogelijkheid om het gebruik van cookies te weigeren, door de juiste instellingen in uw browser te kiezen. Let er echter wel op dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van onze website verkrijgt. U kunt ook de opname van de door de Cookie aangemaakte en op uw gebruik van onze website betrekking hebbende gegevens(incl. uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, tegengaan indien u de via onderstaande link beschikbare Browser-Plugin download en installeert http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
  Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, met inbegrip van de kenmerken van Universal Analytics. Universal Analytics maakt het mogelijk om de activiteiten op onze sites voor verschillende apparaten te analyseren (bijv. bij toegang via een laptop/tablet). Dit wordt mogelijk gemaakt door het pseudoniem toekennen van een gebruikers-ID aan een gebruiker. Een dergelijke toekenning vindt plaats, wanneer u zich registreert voor een account of aanmeldt bij uw account. Echter, er worden geen persoonlijke gegevens naar Google doorgestuurd. (Ook al worden met Universal Analytics extra functies aan Google Analytics toegevoegd, dit betekent niet dat dit met een beperking van de maatregelen ter bescherming van gegevens als IP-Masking of Browser Add-on gepaard gaat.). http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
 10. Op onze website maken we ook gebruik van de service van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs in Frankrijk, om de bezoekers van onze website met gepersonaliseerde, op de interesse betrekking hebbende advertenties op basis van hun surf-gedrag doelgericht aan te kunnen spreken. Criteo SA verzamelt en bewaart met dit doel anoniem informatie over het surf-gedrag van de bezoekers van onze website. Daartoe gebruikt Criteo geanonimiseerde Browser-Cookies die nooit persoonlijke gegevens zoals naam of adres bevatten. Een identificatie van de website-bezoekers is daarmee niet mogelijk. Alleen de kenmerken van de door de bezoeker gebruikte browsers (desktop, tablet of smartphone) worden op elkaar afgestemd. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of openbaar gemaakt. Het opslaan van Cookies kunt u door de juiste instellingen van uw Browser voorkomen. U kunt het gebruik van Criteo Cookies ook permanent deactiveren indien u de volgende link aanklikt en de Cookie-instelling daar naar uw eigen zin aanpast: http://www.criteo.com/privacy/. Meer informatie over de gebruikte technologie vindt u in het privacybeleid van Criteo SA onder: http://www.criteo.com/privacy/.
 11. Experteer gebruikt op enkele websites zogenaamde Social Plugins van het sociale netwerk Facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA beheerd wordt. Zelfs de I Like-knop is zo’n sociale Plugin. Indien zo’n Plugin door onze gebruikers wordt opgeroepen, dan wordt de browser van de gebruiker rechstreeks verbonden met de servers van Facebook. Daardoor wordt automatisch aan de Facebook server doorgegeven, welke Experteer internetpagina’s door de gebruiker bezocht werden. Facebook kent deze informatie automatisch toe aan het persoonlijke Facebook account van de gebruikers die bij Facebook ingelogd zijn en slaat deze op. Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en het verdere gebruik van gegevens door Facebook zijn terug te vinden in het Facebook privacybeleid: http://www.facebook.com/policy.php.
 12. De gebruiker gaat ermee akkoord dat Experteer voor de conversie meting op haar website gebruik maakt van het bezoekersactie-pixel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Hiermee kunnen de handelingen van gebruikers gevolgd worden nadat zij een Facebook advertentie gezien of aangeklikt hebben. Zo kan de effectiviteit van de Facebook advertenties voor statistische- en marktonderzoeks doeleinden gebruikt worden. De aldus verkregen gegevens zijn voor Experteer anoniem, dat wil zeggen dat de persoonlijke gegevens van de individuele gebruikers niet gezien kunnen worden. Deze gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt. Facebook kan deze gegevens met een bestaand Facebook account verbinden en ook voor eigen promotionele doeleinden volgens de Facebook privacyrichtlijnen gebruiken, https://www.facebook.com/about/privacy/.
 13. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming voor het ontvangen van e-mailnieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven vormen een integraal onderdeel van de dienstverlening en informeren de gebruiker regelmatig over actuele, aan de arbeidsmarkt gerelateerde thema's, nieuws omtrent Experteer en aanvullende arbeidsmarktrelevante aanbiedingen van partners. Bovendien worden specifieke, voor abonnees bedoelde berichten verstuurd. De nieuwsbrief kan op ieder moment via de in de nieuwsbrief onderaan vermelde link of onder Mijn account/E-mails van Experteer worden opgezegd.
 14. Indien de gebruiker zijn persoonlijke gegevens wenst te wijzigen, corrigeren of verwijderen, kan hij dit te allen tijde per e-mail, fax of brief onder vermelding van zijn account ID en e-maildres verzoeken. Wanneer alle persoonlijke gegevens verwijderd worden, eindigt het abonnement bij Experteer. Als de gebruiker zijn eigen gegevens in zijn profiel verandert, worden de oude gegevens automatisch verwijderd. Een correctie-of annuleringsverzoek is in dit geval niet nodig. Experteer is na verwijdering van gegevens niet verantwoordelijk voor de eventuele beschikbaarheid van gegevens van Caching-systemen en Proxy-servers.
 15. U heeft het recht, op ieder moment de over uw persoon opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens kosteloos bij ons in te zien. Deze informatie wordt schriftelijk verstrekt. Het verzoek om informatie dient, met bijvoeging van een kopie van een identiteitsbewijs, schriftelijk gericht te worden aan: Experteer GmbH, Lenbachplatz 3, 80333 München, Duitsland. De informatie wordt per post verstuurd naar het in het identiteitsbewijs van de gebruiker aangegeven adres.

München, 06.10.2015